Vlastník produktu

Vedoucí týmu pro vývoj produktů. Hlas komunita zainteresovaných stran v týmovém týmu. Vlastník produktu definuje, co dělat a v jakém pořadí.


Product Owner

The leader of the product development team. The voice of the stakeholder community to the scrum team. The product owner defines what to do and in what order to do it.

Použito v metodice