Vlastník produktu proxy

Osoba oprávněná majitelem produktu jednat v jeho zastoupení v konkrétních situacích.


Product Owner Proxy

A person authorized by the product owner to act on his behalf in particular situations.

Použito v metodice