Vývoj produktu

Celý rozsah úsilí vynaloženého na vytvoření nebo rozšíření produktu nebo služby.

Použito v metodice