Vývoj produktu

Celý rozsah úsilí vynaloženého na vytvoření nebo rozšíření produktu nebo služby.


Product Development Effort

The entire scope of the effort put in to create or enhance a product or service.

Použito v metodice