Vývojář

Každý člen vývojového týmu bez ohledu na technickou, funkční nebo jinou specialitu.


Developer

Any member of a Development Team, regardless of technical, functional or other specialty.

Použito v metodice