Vývojářský tým

Samoorganizující roli v týmu Scrum, který je zodpovědný za řízení, organizaci a provádění veškeré práce potřebné k vytvoření uvolnitelného přírůstku produktu každého Sprint. Všechna práce se nazývá vývoj.


Development Team

The self-organizing role within a Scrum Team accountable for managing, organizing and doing all work required to create a releasable Increment of product every Sprint. All work is called development.

Použito v metodice