Vztah mezi kupujícím a prodávajícím

V komerčním projektovém prostředí může být prodávajícím jakýkoli subjekt (subdodavatel, dodavatel), který řídí práci projektu nebo dodává výrobek projektu a kupujícím je zákazník, který zadá práci prodávajícímu.


Buyer-Seller relationship

In a commercial project environment, a seller could be any entity (subcontractor, vendor, or supplier) who manages the work of the project or delivers the product of the project and the buyer is the customer who outsources the work to the seller.

Použito v metodice