Vztah mezi kupujícím a prodávajícím

V komerčním projektovém prostředí může být prodávajícím jakýkoli subjekt (subdodavatel, dodavatel), který řídí práci projektu nebo dodává výrobek projektu a kupujícím je zákazník, který zadá práci prodávajícímu.

Použito v metodice