XP

Extreme Programming

Agilní vývojový rámec softwaru s extrémním zaměřením na programování a provádění inženýrských praxí do extrému za účelem vytvoření a uvolnění vysoce kvalitního kódu. Vysoce komplementární k rámci Scrum.


XP

Extreme Programming

Agile software development framework with an extreme focus on programming and taking engineering practices to an extreme in order to create and release high quality code. Highly complementary to the Scrum framework.

Použito v metodice