XP

Extreme Programming

Agilní vývojový rámec softwaru s extrémním zaměřením na programování a provádění inženýrských praxí do extrému za účelem vytvoření a uvolnění vysoce kvalitního kódu. Vysoce komplementární k rámci Scrum.

Použito v metodice