Základní jednotný proces

Agilní metoda pocházející z procesů racionálního sjednoceného procesu (RUP), integrovaného modelu zralosti (Capability Maturity Model Integration - CMMI) a agilních procesů.

Používaný především pro vývoj softwaru, byl vyvinut Ivar Jacobson, jedním z původních přispěvatelů k RUP, jako zlepšení v rámci racionálního jednotného procesu.

Je to praxe zaměřená spíše než na procesy / role. Spoléhá se na oddělení obav, zásadu oddělení výrobku do samostatných částí, z nichž každá se zabývá samostatným zájmem.

Použito v metodice