Zásada nejmenšího ohromení

Chování nebo vývoj pracovních produktů způsobem, který je nejméně náchylný k ohromení uživatelů.


Principle of Least Astonishment

Acting or developing work products in a way that is least likely to astonish the users.

Použito v metodice