Závazek

Závazek znamená vědomou volbu něco udělat. Váza se na příčinu, osobu nebo akci, jako zástava nebo ujištění.


Commitment

Commitment means a conscious choice to do something. To bind or obligate oneself to a cause, person, or action, as by pledge or assurance.

Použito v metodice