Zisky životního cyklu

1. Celkový potenciál zisku výrobku během jeho životnosti.
2. Celkový potenciál zisku celého portfolia než jednoho produktu.


Lifecycle Profits

1. The total profit potential for a product over its lifetime.
2. The total profit potential of the entire portfolio rather than a single product.

Použito v metodice