Znamená nejistotu

Nejistota znamená neurčitost, která obklopuje prostředky, kterými se vytvoří příjem.


Means Uncertainty

Means uncertainty is the uncertainty surrounding the means through which a deliverable will be created.

Použito v metodice