Známý technický dluh

Stavová kategorie pro technický dluh, který představuje dluh, který je znám vývojovému týmu a který byl viditelný pro budoucí posouzení. Kontrast s "se stalo-na technický dluh" a "cílený technický dluh". 


Known Technical Debt

A status category for technical debt that represents the debt that is known to the development team and has been made visible for future consideration. Contrast with "happened-upon technical debt" and "targeted technical debt."

Použito v metodice