ABB

Architektonický stavební blok

Součást modelu architektury, který popisuje jediný aspekt celkového modelu.


ABB

Architecture Building Block

A constituent of the architecture model that describes a single aspect of the overall model.

Použito v metodice