AC

Řízení přístupu založené na rolích

Bezpečnostní služba, která zajišťuje pouze uživatelům se správnými právy, může přistupovat k určitému zařízení, aplikaci nebo datům.


AC

Access Control

A security service that ensures only those users with the correct rights can access a specific device, application, or data.

Použito v metodice