Ada

Vysoce kvalitní počítačový programovací jazyk vyvinutý Ministerstvem obrany USA (DoD) a široce používaný v rámci DoD a zemí NATO. Používá se pro zpracování v reálném čase, je modulární povahy a zahrnuje objektivní funkce.


Ada

A high-level computer programming language developed by the US Department of Defense (DoD) and widely used within the DoD and NATO countries. It is used for real-time processing, is modular in nature, and includes object-oriented features.

Použito v metodice