ADM

Metoda vývoje architektury

Jádro společnosti TOGAF. Podrobný přístup k vývoji a použití podnikové architektury.


ADM

Architecture Development Method

The core of TOGAF. A step-by-step approach to develop and use an enterprise architecture.

Použito v metodice