Adresářová služba

Technologická komponenta poskytující služby pro lokalizaci služeb, dat nebo pro překlad běžných jmen na síťové adresy. Služba je analogická k telefonickému seznamu a může být implementována jako centralizovaná nebo distrubuovaná.

Použito v metodice