Adresářová služba

Technologická komponenta poskytující služby pro lokalizaci služeb, dat nebo pro překlad běžných jmen na síťové adresy. Služba je analogická k telefonickému seznamu a může být implementována jako centralizovaná nebo distrubuovaná.


Directory Service

A technology component that provides services to locate services, data, or to translate common names into network addresses. The service is analogue to the directory and can be implemented as centralized or distributed.

Použito v metodice