Aktér

Osoba, organizace nebo systém, který má roli, která iniciuje činnosti nebo s nimi spolupracuje.


Actor

A person, organization, or system that has a role that initiates or interacts with activities.

Použito v metodice