API

Rozhraní aplikační platformy

Rozhraní nebo soubor funkcí mezi aplikačním softwarem a nebo aplikační platformou.


API

Application Platform Interface

The interface, or set of functions, between application software and/or the application platform.

Použito v metodice