Aplikační architektura

Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.


Application architecture

Description of the structure and interaction of applications as a group of capabilities that provide key business functions and data.

Použito v metodice