Aplikační architektura

Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.

Použito v metodice