Aplikační komponenta

Aplikační komponenta poskytuje část funkčnosti aplikace s ohledem na implementaci.


Application component

The application component provides a part of the application's implementation functionality.

Použito v metodice