Aplikační platforma

Kolekce softwarových a hardwarových komponent, která poskytuje služby pro budování aplikací.


Application platform

A collection of software and hardware components that provides application-building services.

Použito v metodice