Aplikační programové vybavení

Programové vybavení vytvořené pro specifický business účel.


Application software

Software designed for a specific business purpose.

Použito v metodice