Architektonická rada

Klíčovým prvkem v úspěšné strategii správy architektury je strukturální rada pro křížovou organizaci, která dohlíží na provádění strategie. Tento orgán by měl být reprezentativní pro všechny klíčové zúčastněné strany v architektuře a bude obvykle zahrnovat skupinu vedoucích pracovníků odpovědných za revizi a údržbu celkové architektury.


Architecture Board

A key element in a successful architecture governance strategy is a cross-organization Architecture Board to oversee the implementation of the strategy. This body should be representative of all the key stakeholders in the architecture, and will typically comprise a group of executives responsible for the review and maintenance of the overall architecture.

Použito v metodice