Architektonický styl

Kombinace charakteristických vlastností, ve kterých je architektura prováděna nebo vyjádřena.


Architectural Style

The combination of distinctive features in which architecture is performed or expressed.

Použito v metodice