Architektura

1. Formální popis systému nebo podrobný plán systému na úrovni složek, který má řídit jeho implementaci.

2. Struktura komponent, jejich vzájemné vztahy a principy a směry, jimiž se řídí jejich konstrukce a vývoj v průběhu času.


Architecture

1. A formal description of a system, or a detailed plan of the system at component level to guide its implementation.

2. The structure of components, their inter-relationships, and the principles and guidelines governing their design and evolution over time.

Použito v metodice