Architektura doména

Uvažovaná architektonická oblast. V rámci TOGAF existují čtyři domény architektury: podnikání, data, aplikace a technologie.


Architecture Domain

The architectural area being considered. There are four architecture domains within TOGAF: business, data, application, and technology.

Použito v metodice