Architektura kontinua

Součástí Enterprise Continuum. Úložiště architektonických prvků s rostoucími detaily a specializací. Tento kontinuum začíná základními definicemi, jako jsou referenční modely, jádrové strategie a základní stavební bloky. Odtud se rozprostírá do průmyslových architektur a až do specifické architektury organizace.


Architecture Continuum

A part of the Enterprise Continuum. A repository of architectural elements with increasing detail and specialization. This Continuum begins with foundational definitions like reference models, core strategies, and basic building blocks. From there it spans to Industry Architectures and all the way to an organization's specific architecture.

Použito v metodice