Architektura Landscape

Architektonické znázornění aktiv, které podnik používá nebo plánuje v určitém časovém okamžiku.


Architecture Landscape

The architectural representation of assets in use, or planned, by the enterprise at particular points in time.

Použito v metodice