Architektura podnikového řešení

Popis celkového přístupu k řešení rozsáhlé iniciativy změny, zaměřené na zdůvodnění, rozsah, rozsah a kontext. Enterprise Solution Architecture ukazuje změnu v konkrétních oblastech Enterprise Architecture a působí jako deštník pro řadu konkrétních implementačních projektů.


Enterprise Solution Architecture

A description of the overall solution approach for a large-scale change initiative, focusing on rationale, scope, scale, and context. The Enterprise Solution Architecture shows change in specific areas of the Enterprise Architecture and acts as an umbrella for a number of specific implementation projects.

Použito v metodice