Architektura řešení

Popis diskrétní a zaměřené obchodní činnosti nebo činnosti a způsob, jakým IS / IT tuto operaci podporuje. Architektura řešení se obvykle vztahuje na jednotlivé projekty nebo projekty, které pomáhají při překladu požadavků do vizí řešení, specifikací vysokorychlostních obchodních a / nebo IT systémů a portfolia implementačních úkolů.


Solution Architecture

A description of a discrete and focused business operation or activity and how IS/IT supports that operation. A Solution Architecture typically applies to a single project or project release, assisting in the translation of requirements into a solution vision, high-level business and/or IT system specifications, and a portfolio of implementation tasks.

Použito v metodice