Architektura řízení

Praxe a orientace, podle kterých jsou podnikové architektury a jiné architektury řízeny na celopodnikové úrovni. Zabývá se procesy změny (správa designu) a provozování systémových produktů (provozní správa).


Architecture Governance

The practice and orientation by which enterprise architectures and other architectures are managed and controlled at an enterprise-wide level. It is concerned with change processes (design governance) and operation of product systems (operational governance).

Použito v metodice