Architektura Vision

Stručný popis cílové architektury, který popisuje jeho obchodní hodnotu a změny v podniku, které budou výsledkem jejího úspěšného nasazení. Slouží jako aspirační vize a hranice pro detailní vývoj architektury.


Architecture Vision

A succinct description of the Target Architecture that describes its business value and the changes to the enterprise that will result from its successful deployment. It serves as an aspirational vision and a boundary for detailed architecture development.

Použito v metodice