Artifact

Architektonický produkt, který popisuje aspekt architektury.


Artifact

An architectural work product that describes an aspect of the architecture.

Použito v metodice