As-je Architektura

Popis stávajícího stavu architektury (podnik nebo řešení), který je pro organizaci studován nebo vyvinut.


As-Is Architecture

The description of the current state of the architecture (enterprise or solution) being studied or developed for an organization.

Použito v metodice