Balíček pracovních činností

Množina akcí k dosažení jednoho nebo více definovaných cílů. Balíček pracovních činností může být součástí projektu, celý projekt nebo program.


Package of work activities

A set of actions to achieve one or more defined goals. A work package can be part of a project, a whole project or a program.

Použito v metodice