Balíková služba

Služby, které jsou získány z trhu od prodejce COTS, spíše než zkonstruovány pomocí kódu.


Packaged Service

Services that are acquired from the market from a COTS vendor, rather than being constructed via code build.

Použito v metodice