Baseline

Specifikace, která byla formálně přezkoumána a schválena, která pak slouží jako základ pro další vývoj nebo změnu a která může být změněna pouze prostřednictvím formálních postupů kontroly změn nebo typu procedury, jako je například správa konfigurace.


Baseline

A specification that has been formally reviewed and agreed upon, that thereafter serves as the basis for further development or change and that can be changed only through formal change control procedures or a type of procedure such as configuration management.

Použito v metodice