Baseline

Specifikace, která byla formálně přezkoumána a schválena, která pak slouží jako základ pro další vývoj nebo změnu a která může být změněna pouze prostřednictvím formálních postupů kontroly změn nebo typu procedury, jako je například správa konfigurace.

Použito v metodice