Bezpečnost

Služby chránící data, jejich důvěrnost, dostupnost a celistvost. 


Safety

Data protection, confidentiality, availability and integrity.

Použito v metodice