Bezpečnostní služba

Služby, které chrání data, zajišťují jejich důvěrnost, dostupnost a integritu.


Security Service

Services that protect data ensure their confidentiality, availability and integrity.

Použito v metodice