Boundaryless Information FlowTM

1. Ochranná známka společnosti The Open Group.

2. Přístup k informacím za účelem podpory a zlepšování business procesů. Architektura, která umožňuje Boundaryless Information FlowTM využívá otevřených standardů a služeb vně i uvnitř organizace a poskytuje konzistentní a zabezpečené informace všude, kde je to potřebné.

Použito v metodice