Boundaryless Information FlowTM

1. Ochranná známka společnosti The Open Group.

2. Přístup k informacím za účelem podpory a zlepšování business procesů. Architektura, která umožňuje Boundaryless Information FlowTM využívá otevřených standardů a služeb vně i uvnitř organizace a poskytuje konzistentní a zabezpečené informace všude, kde je to potřebné.


Boundaryless Information FlowTM

1. A trademark of The Open Group.

2. A shorthand representation of “access to integrated information to support business process improvements” representing a desired state of an enterprise's infrastructure specific to the business needs of the organization. An infrastructure that provides Boundaryless Information Flow has open standard components that provide services in a customer's extended enterprise that combine multiple sources of information, securely deliver the information whenever and wherever it is needed, in the right context for the people or systems using that information.

Použito v metodice