Budoucí (cílová) architektura

Popis budoucího cílového stavu architektury (podniku nebo řešení) vyvíjeného pro organizaci. Může být vyvinuto několik budoucích mezistavů (jako plán) za účelem ukázání postupného vývoje architektury až do cílového stavu.

Použito v metodice