Budoucí (cílová) architektura

Popis budoucího cílového stavu architektury (podniku nebo řešení) vyvíjeného pro organizaci. Může být vyvinuto několik budoucích mezistavů (jako plán) za účelem ukázání postupného vývoje architektury až do cílového stavu.


Future (target) architecture

Description of the future target state of the architecture (enterprise or solution) developed for the organization. Several future interfaces (as a plan) can be developed to show the gradual development of the architecture to the target state.

Použito v metodice