Business cíl

Vysokoúrovňové prohlášení o záměru nebo směru pro organizaci. Obvykle se používá k měření úspěšnosti organizace.

Použito v metodice