Časové období

Časově vymezený interval, ve kterém se měří možný dopad.


Time period

A time-bound interval in which a possible impact is measured.

Použito v metodice