Cestovní mapa

Abstraktivní plán pro změnu v podnikání nebo technologii, který obvykle probíhá v několika disciplínách po více let. Obvykle se používá ve frázích Technologie Roadmap, Architecture Roadmap, atd.


Roadmap

An abstracted plan for business or technology change, typically operating across multiple disciplines over multiple years. Normally used in the phrases Technology Roadmap, Architecture Roadmap, etc.

Použito v metodice