Cíl

Definice záměru nebo směru organizace. Obvykle slouží k měření úspěšnosti organizace.


Target

Definition of an organization's intent or direction. It is usually used to measure organizational success.

Použito v metodice