Cílová architektura

Představuje cílový stav architektury (vize).


Target architecture

It represents the final state of the architecture (visas).

Použito v metodice