CM

Správa konfigurace

Řízení konfigurace se zaměřuje na vytváření a udržování konzistence systému nebo produktu po celou dobu jeho životnosti. CM je sbírka kompetencí, technik a nástrojů, jejichž účelem je zajistit konzistenci požadavků systému, funkčních atributů a fyzických vlastností.


CM

Configuration Management

Configuration Management focuses on establishing, and maintaining, the consistency of a system or product throughout its lifetime. CM is a collection of competencies, techniques and tools whose purpose is to ensure the consistency of the system's requirements, functional attributes and physical properties.

Použito v metodice