COBIT

COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology). Rámec pro řízení informačních systémů a technologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Governance Institute).


COBIT

COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology). Rámec pro řízení informačních systémů a technologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Governance Institute).

Použito v metodice